САВЕЗ ОРГАНИЗАЦИЈА РЕЗЕРВНИХ ВОЈНИХ СТАРЕШИНА СРБИЈЕ

Ул. Браће Југовића бр. 19, спрат II, канц.бр.240
11.000 Београд

Тел/факс: +381 11/32 30 454

Председник Управног одбора:

Милојко Николић

Тел: 060/663-0336,

predsednik@sorvss.org.rs

Генерални секретар

Драган Ћирковић,

Тел: +381 11/32 30 454

gensek@sorvss.org.rs

office@sorvss.org.rs

info@sorvss.org.rs